MISJA PRZEDSZKOLA

1.Każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowe!
2.Uczynimy wszystko,
żeby czuło się bezpiecznie
i było akceptowane.
3.Naszym zadaniem jest pomoc w poznaniu siebie ,byciu tolerancyjnym ,otwartym i samodzielnym człowiekiem.
4.Akceptujemy tylko pozytywne rozwiązania i zachowania ,które mają za zadanie wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju na miarę jego możliwości .
5.
Chcemy rozbudzić w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, otwartość ,a także wrażliwość.
6.Chcemy wychować dziecko twórcze ,zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli ,otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań