OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Rodzice,

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania przedszkola, zmuszeni jesteśmy od 1 stycznia 2020 roku podnieść stawkę czesnego o kwotę 20 zł.

Proszę o podpisanie aneksu do umowy u wychowawcy w grupie.

 

                                                                          Dyrektor

                                                               Tadeusz Wróbel