REKRUTACJA

Ze względu na przedłużającą się przerwę w funkcjonowaniu Przedszkola, rekrutacja również zostaje przedłożona do końca kwietnia, a wnioski będą przyjmowane po ponownym otwarciu placówki.