UWAGA! Ważna informacja!

Drodzy rodzice

Zwrot za wyżywienie z miesiąca marzec, jeżeli nie zostanie potracony wcześniej będzie zwracany w miesiącu wrzesień.
Rodzice dzieci, które odejdą do szkoły będą mogli podejść do przedszkola po 15 września.
CZĘŚĆ OSÓB NIE UREGULOWAŁA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC MARZEC I KWIECIEŃ.

DOTACJA, KTÓRĄ OTRZYMUJEMY TYLKO W CZĘŚCI POKRYWA WYDATKI BIEŻĄCE.
RODZICE I TAK ZOSTALI ZWOLNIENI Z CZESNEGO ZA MIESIĄCE: MAJ CZERWIEC LIPIEC I SIERPIEŃ.
KWOTA ZWROTU NIEWYKORZYSTANEGO WYŻYWIENIA JEST BARDZO DUŻA I NIE JESTEŚMY W STANIE JEJ WYPŁACIC DO MOMENTU AŻ WSZYSCY RODZICE UREGULUJĄ PŁATNOŚCI.