REKRUTACJA

Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola w Zbąszynku informuje Rodziców, że z dniem 1 marca 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja  dzieci  do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

więcej informacji ⇒

           Nabór  dzieci  do  przedszkola  odbędzie  się

               od 1 marca  do 15 kwietnia 2022 roku.

  1. Od dnia 1 marca w holu przedszkola w godzinach 7.30-15.30 należy pobrać ,,Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola”.
  2. Termin zwracania czytelnie wypełnionych kart do 15.04.2022r.
  3. Wypełnione karty nowych kandydatów na przedszkolaka należy pozostawić w skrzynce pocztowej przed drzwiami wejściowymi do placówki.
  4. Ogłoszenie przyjętych dzieci  nastąpi  po obradach  komisji  rekrutacyjnej  w dniu 15.05.2022r.
  5. Informacja o nowo przyjętych dzieciach odbędzie się drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.
  6. Lista dzieci nieprzyjętych i umieszczonych na liście rezerwowej znajdować się będzie u dyrektora pedagogicznego.
  7. Dzieci ,które już  uczęszczały  do naszego  przedszkola w poprzednich  latach otrzymają karty  u nauczycielek  w grupach.(zwrot  kart  u nauczyciela w grupie)
  8. Dzieci 2,5 letnie będą przyjmowane  w zależności  od  wolnych  miejsc  w placówce.

Karty  zgłoszeń  można  również pobrać  na  naszej  stronie  internetowej (karty zgłoszeń do pobrania)