DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice!

Wiemy jak kłopotliwe jest dla Was zamknięcie naszych placówek. Niestety jest to niezależne od Nas i musimy wszyscy przejść ten okres razem. Żeby przetrwać ten trudny dla nas czas musimy pobrać czesne które jest opłatą stałą i niezależną od uczęszczania dziecka do przedszkola. Opłaty te pozwalają nam na funkcjonowanie placówek. Jeżeli zrezygnujemy z czesnego niestety nie damy rady utrzymać przedszkola i wypłacić wypłaty pracownikom. Ustawa która miała nam zapewnić pomoc niestety nic nam nie zapewnia i musimy liczyć sami na siebie. Część naszych znajomych którzy płacą duże czynsze za budynki rezygnuje z działalności. My z pomocą Waszą i Gminy mamy nadzieje że przetrwamy ten trudny dla wszystkich czas. Jesteśmy z Wami związani umową która właśnie w takich sytuacjach ma zapewnić nam bezpieczeństwo i w miarę normalne funkcjonowanie.

Z poważaniem Tadeusz Wróbel

KSIĄŻKI

Rodzice z grup „Motylki” i „Żabki” mogą zgłosić się po książki do uzupełnienia z powodu postoju przedszkola.

Dzisiaj (23.03.2020) w godzinach 16:00 – 17:00 rodzice dzieci z grupy „Motylki”.

Jutro (24.03.2020) w godzinach 10:30 – 11:30 po książki mogą przyjść rodzice dzieci z grupy „Żabki”.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM” – Tadeusz Wróbel  jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

 

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 14 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

 

1.   Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM” – Tadeusz Wróbel (zwane dalej „Przedszkolem”)  Z Przedszkolem można skontaktować się w następujący sposób:

Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM” – Tadeusz Wróbel, ul. Mała 8, 66-210 Zbąszynek biuro@pod-muchomorkiem.pl  tel:508 511 526

 

Przedszkole powołało Inspektora Danych Osobowych z którym możesz się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i praw przysługujących Tobie na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe e-mail: iodo@ipcomp.net

 

2.   W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, – identyfikacji upoważnionych osób do odbioru dziecka z przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku ;
  2. W celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obrona przed roszczeniami – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedszkola.

 

3.  Jakie dane osobowe Państwa przetwarzamy?

Imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa z dzieckiem.

 

 

4.  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności Przedszkola w szczególności:

  1. Podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności: nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe, na które Państwo zapiszą dzieci.

Przedszkole nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

  1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do końca danego roku przedszkolnego dziecka w Przedszkolu .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego.

 

6.  Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

7.  Źródło pochodzenia danych osobowych?

Rodzice (opiekunowie prawni).

 

 

Z poważaniem

 Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM”                          Tadeusz Wróbel

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Nabór dzieci do przedszkola odbędzie się
od 1 marca do 15 kwietnia 2020 roku.

W tym czasie proszę pobrać karty „Zgłoszenia dziecka do Przedszkola” u dyrektora pedagogicznego w godz. 8:00 – 15:00

Proszę o zachowanie terminu zwracania wypełnionych kart i wydanych dokumentów do 15.04. 2020 r.
Proszę o czytelne pismo i dokładne wypełnienie karty.

Ogłoszenie przyjętych dzieci nastąpi po obradach komisji rekrutacyjnej do połowy maja 2020 roku.

Lista dzieci przyjętych i umieszczonych na liście rezerwowej znajdować się będzie u dyrektora pedagogicznego.

Dzieci, które już uczęszczały do naszego przedszkola w poprzednich latach mogą pobrać karty u nauczycielek w grupach. (zwrot kart u dyrektora pedagogicznego w wyjątkowych sytuacjach u nauczycielki w grupie)

Dzieci 2,5 letnie będą przyjmowane w zależności od wolnych miejsc w placówce i zostaną umieszczone na liście rezerwowej

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA – ZBĄSZYNEK

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA – ROGOZINIEC

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka