Profil przedszkola

Nasza placówka funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie placówek niepublicznych oraz statutem przedszkola.

Niepubliczne przedszkole „Pod Muchomorkiem „ mieści się przy ulicy Mała 8 , jest otoczone zielenią, z dala od ruchliwych ulic. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Budynek przedszkolny został oddany do użytku w październiku 1990r. i funkcjonował jako przedszkole samorządowe. Od 1 września 2005r. mieści się w nim Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”, którego właścicielem jest mgr Tadeusz Wróbel. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 225 dzieci w dziesięciu   grupach wiekowych. Każda grupa posiada nazwę identyfikującą się z nazwą przedszkola. Dzieci uczęszczają do następujących  grup: „Krasnoludki”, „Zajączki”, „Biedronki”, „Jeżyki”, „Jagódki„Wiewiórki”,„Misie” „ Pszczółki” „Motylki „ i „Żabki”.

Przedszkole ma wypracowane swoje tradycje, w których  udział biorą rodzice. Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje przez udział w kursach i szkoleniach.

Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przytulnym,  dobrze wyposażonym oraz przyjaznym zarówno dzieciom jak i rodzicom. Mamy swoje tradycje i zwyczaje, które wplatamy w codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana i zgrana  kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze; dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby oraz  wskazujemy na możliwości rozwojowe dziecka.

W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel oraz rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego chętnie przychodzą.