Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CZAS REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ  OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 13:00

 

GODZINA

ORGANIZACJA CZASU

6:30 – 8:00

Grupa łączona

Schodzenie się dzieci- zabawy swobodne wg zainteresowań; gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, inne. Praca w małych zespołach, utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci w ciągu dnia. Praca indywidualna z dzieckiem.

8:00 – 8:40

Zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci (pozostałe dzieci zabawy dowolne)

8:40 – 8:50

Zabawa ruchowa ( dzieci 3-4 letnie ), ćwiczenia poranne  (dzieci 5-6 letnie);

8:50 – 9:00

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30

I Śniadanie

9:30 – 10:10

Zajęcia dydaktyczne organizowane w oparciu o podstawę programową wych. przedszkolnego stymulujące wszystkie sfery rozwoju

– czas trwania zajęć jest uzależniony od wieku dzieci.

10:10 – 11:20

Zabawy i gry ruchowe na placu przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub zabawy w sali wg zainteresowań dzieci

(w zależności od warunków atmosferycznych ).Zabawa ruchowa.

11:20 – 11:30

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

11:30 – 11:45

II śniadanie

11:45 – 13:00

dzieci 3-letnie-  Odpoczynek-– słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

11:45 – 12:00

dzieci 4-6 letnie -Ćwiczenia relaksacyjne , słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wybranych pozycji z literatury dziecięcej , muzykoterapia

12:00 – 13:00

Zabawy  swobodne według  zainteresowań dzieci w sali lub na placu zabaw.

13:00 – 13:30

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, praca z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Zajęcia nadobowiązkowe.

13:30 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30

15:00 – 15:30

grupa łączona

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci – gry i zabawy dydaktyczne , konstrukcyjne, tematyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju -praca indywidualna( pozostałe dzieci zabawy swobodne w sali), utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci w ciągu dnia. Zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, wizyty gości w  przedszkolu, spotkania, uroczystości, czas realizacji ośrodka tematycznego.

Organizacja dnia w przedszkolu uwzględnia zalecane proporcje dziecięcej aktywności:

– Co najmniej  1/5  czasu przeznacza się na zabawę swobodną;

–  Co najmniej  1/5czasu pobyt   na powietrzu , placu przedszkolnym, parku

– najwyżej 1/5  czasu zajmują zajęcia dydaktyczne realizowane wg  wybranego programu,

– 2/5 czasu zagospodarowuje nauczyciel – w tym mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, uroczystości i inne.

Naczelną zasadą organizacji dnia w przedszkolu jest płynność i elastyczność uwzględniająca oczekiwania dzieci i rodziców.