UWAGA RODZICE!!!! ZMIANA W ZWIĄZKU Z ZEBRANIAMI!

W związku z panującą sytuacja dotyczą za COVID-19 i prowadzonymi ograniczeniami przez MEN oraz GiS Tegoroczne ogólne zabranie dla rodziców nie odbędzie się w tradycyjnej formie.

Jednocześnie informujemy że nauczycielki z poszczególnych grup wyznaczą po 3 rodziców którzy jako członkowie trójki Rady Rodziców będą mogli wziąć udział w zebraniu z Dyrekcją i gronem pedagogicznym przedszkola w dniu 27.08 (czwartek) o godzinie 16:00 na placu przedszkolnym.

RODZICE dzieci nowo przyjętych 2.5 i 3 latków zapraszamy na zebranie dnia 24.08 (poniedziałek) o godzinie 16:00 również na placu przedszkolnym.

Wszelkich informacji będziemy udzielać na naszej stronie internetowej i stronach grupowych.

Z zaistniałą zmianę Przepraszamy